kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Sessies

  • 11:00 - 11:45

Toolkit moet cyberweerbaarheid ondernemers verhogen
Hoe kunnen gemeenten lokale ondernemers helpen om hun cyberweerbaarheid te verhogen? Om deze vraag te beantwoorden heeft het Digital Trust Center (DTC) samen met diverse gemeenten een toolkit samengesteld. lees meer

Draagvlak voor beleid creëren in een digitale maatschappij
Digitale diensten aan inwoners zijn op dit moment volop in ontwikkeling. Maar i-Besturen gaat echter een stap verder dan het (kunnen) leveren van deze diensten. Online opbouw van beleid of virtueel besturen vragen in 2020 om lef en visie. lees meer

Online Trust Coalitie wil Europese uniformering van eisen aan online ICT-diensten
Bij alle overheidsinnovaties komt cloud om de hoek kijken. Of het nu gaat om toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI), automatisering van kantoorruimte, werken op afstand: je hebt te maken met diensten in de cloud. lees meer

Voordelen van de cloud
In deze sessie willen we jou inspireren met twee verschillende cases rondom cloud. We gaan het hebben over de digitale transformatie van Koningsdag en over het cloud-traject van de dienst Belastingen Amsterdam. lees meer

Parlementaire grip op digitalisering
De tijdelijke commissie Digitale toekomst die in mei van dit jaar haar eindrapport presenteerde had als opdracht te onderzoeken hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op het onderwerp digitalisering. lees meer

Hoe Agile helpt om grote softwareprojecten te doen slagen
Een realistische begroting is een essentieel instrument om tot een aanvaardbare slaagkans van projecten te komen. Welke rol kan Agile daarin spelen? Sergej Berendsen van Metri vertelt er alles over. lees meer

Responsible Technology inclusief Privacy, Security
Naarmate de samenleving verder digitaliseert, groeit ook de maatschappelijke impact van technologie. Vraagstukken over privacy, veiligheid en compliance, en in toenemende mate ook de ethische implicaties van AI, algoritmes en de explosie aan data, worden daarmee steeds complexer. lees meer

Shared services: ook over de grens succesvol?
In Nederland wordt al jarenlang, met succes, gewerkt aan het bundelen van diensten binnen shared serviceorganisaties. Hoe doen ze dat in het buitenland? Zijn ze daar net zo succesvol als het gaat om share servicesorganisaties? lees meer

Digitale economie: bouwen aan samenwerking
Steeds meer wordt digitalisering aangeduid als een niet te negeren ontwikkeling waar iedereen aan kan bijdragen. Steeds vaker draait digitalisering ook om samenwerking. Hoe pakken de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant dat op? lees meer

  • 12:00 - 12:45

Gaia-X: wat is het het, wat doet het en wat kunnen we ermee?
GAIA-X is een cloudinitiatief van de Duitse en Franse overheid, maar ook een initiatief waarin de Europese Commissie flink in heeft geïnvesteerd. In het college wordt GAIA belicht vanuit de private en publieke sector. lees meer

Trends in Veiligheid 2020: the Jazz of Innovation
Wat zijn de belangrijkste trends in het publieke veiligheidsdomein? Naar aanleiding van het Trend in Veiligheid 2020-rapport vindt een discussie plaats. Bijvoorbeeld hoe te voorkomen dat er te ver voor de troepen vooruit wordt gelopen. lees meer

Datagedreven overheid: slim gebruik van allesomvattende data bij besluitvorming door de overheid
In deze sessie bespreken Rokesh Jankie en Arjan el Fassed (Google) technologie en beleidspunten voor het bouwen van een solide datagestuurde basis om de gemeenschap beter van dienst te zijn. lees meer

iBesturen in tijden van corona
Vier bestuurlijke kopstukken uit het zorg-, onderwijs-, veiligheids- en overheidsdomein in een open en eerlijk gesprek over hun uitdagingen tijdens de COVID-19 pandemie. Hoe zetten zij I en ICT in, en wat is er voor hen als iBestuurder veranderd ten opzichte van het ‘pre-corona-tijdperk’? lees meer

City Deal ‘Zicht op Ondermijning’
Het doel van deze City Deal is om bij te dragen aan de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit op de thema’s vastgoed en drugs. lees meer

Duurzame digitale informatiehuishouding aan de hand van een digital twin
Hoe zorg je dat relevante kennis en informatie binnen je organisatie paraat en up-to-date blijft? Begin met een digital twin, waardoor alle relevante informatie en kennis in samenhang gebracht en structureel wordt geborgd. lees meer

Digitale Democratie in Actie – lokale digitale democratie in coronatijd
Hoe hebben we tijdens de coronatijd burgerparticipatie laten voortbestaan en wat kunnen we daar blijvend voor profijt van hebben? Jeroen Bruijns (Breda) en Koen van der Krieken (BZK) praten ons bij. lees meer

Digitalisering als aanjager van sociale innovatie
Keuzes die mensen zelf maken kunnen een enorme impact hebben op duurzaamheid. De rol van IT daarbij moet niet worden onderschat. Een project in Haarlem laat zien dat IT daadwerkelijk een aanjager is van noodzakelijke sociale innovatie. lees meer

Versnel de digitale transformatie met Locatie-Intelligentie
Hoe kan locatie-intelligentie slimme besluitvorming vereenvoudigen en de digitalisering van kenniswerk versnellen? In deze sessie geven Wouter Brokx en Frans Jorna antwoord op die vragen. lees meer

Gemeenten en UWV samen aan de slag voor werkzoekenden
In coronatijden loopt de werkloosheid flink op, en vanuit de overheid worden verschillende werkzoekenden via verschillende loketten geholpen: in een sociaal plan, door de gemeente of het UWV. lees meer

  • 13:00 - 13:45

Future lab: zo krijgt de overheid de informatie op orde!
Ministeries en uitvoeringsorganisaties werken hard aan het op orde brengen en het verbeteren van hun informatiehuishouding. lees meer

College Ton Backx – Op weg naar een duurzame wereld dankzij technologie en ICT
Te vaak wordt gedacht dat er een spanning en tegenstelling is tussen ICT en duurzaamheid. Maar er hoeft geen tegenstelling te zijn, zo betoogt Ton Backx, hoogleraar Electrotechniek en voormalig directeur van het Fotonica-instituut. lees meer

Samenwerking Markt en Overheid: feiten en fictie
De samenwerking tussen markt en overheid bij het inrichten, beheer en onderhoud van de gemeentelijke informatievoorziening is essentieel maar niet vanzelfsprekend. lees meer

Bouwen aan de toekomst van digitale transformatie
In de coronacrisis heeft het vermogen van overheidsinstellingen om de missie en dienstverlening aanzienlijk te verbeteren, een nieuwe urgentie gekregen. lees meer

Digitaal leiderschap en de kunst van ambidexterity
Leidinggeven in deze uitdagende tijd, waarin alles continu en in een hoog tempo in beweging is, vraagt veel van ons management. Hoe zorg je ervoor dat organisaties soepel lopen en aan de andere kant wel ruimte hebben om te innoveren? lees meer

Ethiek, grondrechten en digitalisering: hoe concreter, hoe beter
Wat accepteren we (nog) als het gaat om ethiek, grondrechten en digitalisering? Mag je bijvoorbeeld overal gevolgd worden of zitten daar grenzen aan? En wie bepaalt die grenzen? En zijn we, als gevolg van corona, anders gaan denken over ethiek? lees meer

Digitale veiligheid
De Algemene Rekenkamer gaat met de CISO van het ministerie van Financiën en u, in de (virtuele) zaal, in gesprek over digitale veiligheid. lees meer

  • 15:00 - 15:45

Debat: dichterbij door digitalisering
‘Door de coronacrisis heeft digitalisering noodgedwongen een sprong gemaakt. Kansen en risico’s van de digitale samenleving worden uitvergroot.’ Dat staat in het manifest 'Dichterbij door digitalisering' dat donderdag 20 augustus naar de Tweede kamer is gestuurd. Raymond Knops, Franc Weerwind en Jan van Ginkel praten er over onder leiding van Marcel Thaens. lees meer

Onderweg naar morgen: maar hoe?
De coronacrisis heeft verkeer en vervoer compleet veranderd. Wat betekent die (tijdelijke?) verandering voor organisaties, zoals gemeenten? Hoe gaan zij om met een sterk gewijzigd verkeers- en vervoerslandschap? lees meer

Een gedigitaliseerde Buddy voor kwetsbare inwoners
Digitaal, maar toch persoonlijk. Buddy Payment moet voor financieel weerbare inwoners zorgen en voorkomen dat zij in de schulden terechtkomen en voorkomen dat de werkdruk op het uitvoerend ambtenarenapparaat te groot wordt. lees meer

Ethiek en digitalisering: Hoe kan de gemeente acteren?
Digitale ontwikkelingen bieden mogelijkheden, maar roepen ook ethische vragen op. In hoeverre kun je bijvoorbeeld op algoritmes vertrouwen? En mag je mensen volgen met camera’s? En wat is de rol van de aanpak begeleidingsethiek? lees meer

Berichten van het coronafront – Hoe informatievoorziening zich in een wereldwijde crisis onmisbaar maakt
Overheidsbestuurders gaan in gesprek over hun ervaringen naar aanleiding van de coronacrisis. Hoe beleven zij de crisis vanuit hun perspectief – de zorg, economie, veiligheid en handhaving? Wat kan er anders, beter? lees meer

Data gegijzeld
Op 6 juni 2019 ontdekte de gemeente Lochem dat haar ICT-systeem gehackt was. Uit onderzoek blijkt niet dat bij de hack op de gemeente persoonsgegevens van inwoners bekeken, gestolen of gewijzigd zijn. Wel blijkt uit hun aanpak dat de dader(s) heel geraffineerd te werk zijn gegaan. lees meer

Workshop – Het duurzame medicijn tegen IT-schaarste
Er is een enorm tekort aan mensen met verstand van IT, maar dure externe mensen inhuren is niet echt de oplossing. Het is veel beter om als overheid zelf te investeren in IT-talent, bij voorkeur in samenwerking met het Hoger Onderwijs. lees meer

Bereid je voor op de échte revolutie van AI
Artificial Intelligence wordt vaak neergezet als een revolutie. De techniek erachter is zeker revolutionair. Maar wat veel belangrijker is, is dat we door AI de functionele kant van software fundamenteel anders gaan benaderen. lees meer

Datagedreven werken – Tips naar aanleiding van successen en valkuilen
Welke succesfactoren zijn af te leiden uit succesvolle en minder succesvolle casussen uit de overheidspraktijk? In deze workshop aandacht voor succesfactoren, valkuilen en handvatten. lees meer

  • 16:00 - 16:45

College Bibi van den Berg - De rol van politiek, bestuur én wetenschap in cyberspace
Gezien onze afhankelijkheid van cyberspace is veiligheid hierin een centraal thema geworden. Maar wat verstaan we onder veiligheid en cyberspace? Hoogleraar Bibi van den Berg (Universiteit Leiden) praat ons uitgebreid bij. lees meer

College Marijn Janssen - Internationale ontwikkelingen van de digitale overheid
Welke ontwikkelingen uit het buitenland op het gebied van de digitale overheid zijn goed bruikbaar in Nederland en welke niet? Hoogleraar Marijn Janssen (TU Delft) geeft, met Sanne Giesen (ICTU), een inkijkje in de buitenlandse overheidskeuken. lees meer

Is integrale overheidsdienstverlening op één locatie de toekomst?
Dienstverlening aan inwoners wordt vaak vormgegeven vanuit wettelijke kaders en de systeemwereld. Voor een grote groep mensen geldt dat hun vraag of probleem niet past in zo'n gestandaardiseerd systeem. Zijn lokale fysieke lokketten dé oplossing? lees meer

Digitale transformatie in crisistijd
Lie Junius geeft een overzicht van de belangrijkste politieke, sociale, technologische en economische trends - en wat deze betekenen voor regeringen die hun digitale strategieën ontwikkelen. lees meer

Overheid: focus op technologie!
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar immers razendsnel op. Dat geldt voor technologieën die onder de noemer van ‘digitalisering’ vallen, maar ook voor zaken als DNA-modificatie en Quantum technologie. lees meer

Uitdagingen van 5G voor bestuurders
In de komende tijd wordt er hard gewerkt om landelijke dekking in Nederland te krijgen voor 5G. Verder komt er een nieuwe Telecommunicatiewet die het eenvoudiger moet maken om 5G uit te rollen. Welke uitdagingen staan bestuurders te wachten? lees meer

De overheid online: hoe herkenbaar zijn we eigenlijk?
Eén van de uitgangspunten van overheidscommunicatie is dat de overheid, ongeacht het kanaal of medium, herkenbaar is als afzender. Zou het helpen in de strijd tegen fraudeurs als het aantal overheidssites flink wordt teruggeschroefd? lees meer

  • 17:00 - 17:45

De geleerde lessen van de CoronaMelder
Vanaf half augustus kan iedereen de CoronaMelder downloaden. Wat was er nodig om de app mogelijk te maken en wat zijn de geleerde lessen van de corona-app? lees meer

Transparantie? Glashelder!
Om de informatievoorziening aan de Tweede Kamer over het bestaande ICT-landschap van het Rijk te verbeteren, is inzicht nodig in die ICT-systemen. In 2019 deed de Algemene Rekenkamer onderzoek naar het inzicht dat de CIO’s van de ministeries hebben in het ICT-landschap. lees meer

Living in EU
Dankzij de coronacrisis raakt digitalisering in een stroomversnelling en de kunst is nu het maximaal te laten bijdragen aan economisch herstel, groei en maatschappelijke ontwikkeling én aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. lees meer

Sociaal ondernemen als bestuurder
ICT biedt veel kansen voor mensen met een beperking of afwijking van de norm. Ook in tijden van crisis. Waar ligt de bestuurlijke behoefte en mogelijkheden? Aart van der Vlist, bestuurder van het UWV, gaat graag het gesprek aan. lees meer

Vergroening met ICT
IT en data kunnen helpen bij het maken van duurzame keuzes. Sebastiaan Schmidt (provincie Zuid-Holland) en Natalie Smailou (Google) vertellen hoe zij IT hebben ingezet om die keuzes te maken, maar ook hoe dit anderen kan helpen. lees meer

Working Apart Together (As One)
Van samenwerken komen de mooiste zaken. Niemand kan het echt alleen. Gaat het niet om het bundelen van kennis, dan gaat het wel om het verkrijgen van draagvlak. Maar hoe werk je het beste samen in de anderhalvemetersamenleving? Hoe draag je zelf bij, en hoe motiveer je anderen? Wat zijn de mogelijkeden om in een virtuele of hybride sessie het energieniveau hoog te houden? lees meer

Data democratiseren, hoe houden we het democratisch?
Datagedreven toepassingen, zoals AI, vergroten de betrokkenheid van burgers, helpen de overheid ethisch te handelen en versterken draagvlak voor het handelen van de overheid. Dat is althans de belofte. lees meer

Van datagedreven werken naar datagericht samenwerken
De directie Belastingen van de gemeente Amsterdam is een aantal jaar geleden gestart met de implementatie van datagedreven werken. Daarbij is een beroep gedaan op data science en kunstmatige intelligentie (AI). lees meer

Een nieuw tijdperk voor de gemeentelijke inkomensvoorziening
Het is belangrijk mee te doen in de samenleving, zowel op het sociale vlak als op het vlak van financiële zelfredzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat parttime werken in de bijstand de opstap is voor duurzame uitstroom naar een betaalde baan. lees meer