kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 11:00 - 11:45
  • Studio 3
  • Arne van Hout
  • Prinses Laurentien van Oranje
  • Marieke van Wallenburg
  • Reinier van Zutphen

Bouwen aan een digitaal inclusieve samenleving

Een overheid die met haar dienstverlening aansluit bij de belevingswereld van inwoners, bouwt aan een goede relatie tussen overheid en inwoners.

De afgelopen tijd is veel geïnvesteerd in inclusieve dienstverlening, onder meer vanuit de Agenda Digitale Overheid ‘NL DigiBeter’. Gemeenten ontwikkelden zelf inspirerende initiatieven, getuige de 64 inzendingen voor de prijsvraag ‘Gemeentedelers’. De Alliantie Digitaal Samenleven activeert maatschappelijke organisaties en de ICT-sector om digitale ongelijkheid in de samenleving te adresseren en meer Nederlanders vaardig, veilig en gezond gebruik te laten maken van digitale diensten.

Deze sessie biedt een bestuurlijke discussie over het bouwen aan een digitaal inclusieve samenleving.

Wat gaat er goed en waar kunnen we van elkaar leren? Hoe betrekken we de private sector en houden we oog voor publieke waarden? Wat zou de digitale agenda voor de komende 4 jaar moeten zijn en hoe kunnen we dat samen organiseren?