kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 11:00 - 11:45
  • Studio 10
  • Janneke Gerards
  • Marc Gerrard
  • Judy Moester
  • Bart de Visser

IAMA: digitaliseren met behoud van mensenrechten

De Universiteit Utrecht ontwikkelde een Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) om te onderzoeken of het verantwoord is om een bepaald algoritme in te zetten in de publieke sector.

De Universiteit Utrecht ontwikkelde het IAMA in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit impact assessment helpt onderzoeken wat de mogelijke effecten van een algoritme zijn voor grondrechten en dient ook als wegwijzer en coördinatiemechanisme voor de vele andere eisen waaraan de inzet van een algoritme moet voldoen.

Wat kan ermee?
Het IAMA kan helpen om discussies te stroomlijnen en besluitvormingstrajecten met betrekking tot de inzet of ontwikkeling van algoritmen gestructureerd vorm te geven. Daarnaast is het een waardevol instrument voor het afleggen van verantwoording over het gebruik van algoritmen. Het IAMA is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de Utrecht Data School en het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht.

Inhoud van de sessie
Professor Janneke Gerards is hoogleraar Fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht. In deze presentatie is zij een van de sprekers die uitleg geven over de inhoud en het gebruik van het IAMA. De sessie gaat in op de verschillende onderdelen, hun functie en relevantie en de manier waarop ze in de praktijk kunnen worden toegepast. De ervaringen die in de voorbereidingsfase zijn opgedaan bij het testen van het IAMA vormen ook een deel van de presentatie.