kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 11:00 - 11:45
  • Studio 1
  • Hans van Alebeek
  • Astrid Hendriks
  • Michel Peters
  • Johan Verhage
  • Minke Verkerk
  • Janneke Voltman

Meer mensen aan het werk door een betere uitwisseling van gegevens

Digitalisering en samenwerking bieden kansen om meer mensen aan het werk te helpen. Door het combineren van de juiste (digitale) gegevens, ontstaat een betere match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Digitalisering en samenwerking bieden ons kansen om meer mensen aan het werk te helpen. Door het combineren van de juiste (digitale) gegevens, ontstaat een betere matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Binnen de keten werk & inkomen zorgen UWV en gemeenten samen met andere partijen, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, private partijen en vele anderen voor het begeleiden van burgers naar werk en/of inkomen.

Het is vaak lastig om gegevens onderling digitaal uit te wisselen, omdat gemeenten, UWV en samenwerkingspartners niet allemaal van dezelfde applicaties gebruik maken en verschillende gegevens en terminologie gebruiken. Hierdoor kunnen bemiddelaars vaak geen gegevens van andere bemiddelaars benutten, waardoor er minder werkzoekenden en werkgevers gekoppeld kunnen worden

Dit heeft impact op de dienstverlening die we aan werkzoekenden en werkgevers leveren. Het programma VUM, Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens, gaat dit vergemakkelijken. En het biedt tegelijkertijd kansen om meer te kunnen matchen op skills, met de inzet van Skills Ontologie/ CompetentNL. En het kan een brug slaan tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens
Binnen het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) werken SZW, VNG en UWV aan een standaard gegevensset voor werkzoekendeprofielen en vacatures en een uitwisselingsvoorziening om die gegevens tussen publieke en private bemiddelaars uit te wisselen.
Voor deze uitwisseling hoeven bemiddelaars niet af te wijken van eigen methoden en IT-faciliteiten. Door aan te sluiten op VUM, delen publieke en private bemiddelaars hun gegevens met elkaar vanuit hun eigen systemen. Hierbij worden afspraken gemaakt over onder andere privacy en over de voorwaarden waaronder partijen kunnen deelnemen.
De VUM-pilots die plaatsvinden in verschillende gemeenten, zijn de eerste beproevingen van hoe de gegevensstandaard en de uitwisseling in de praktijk werken.

Skills ontologie CompetentNL
Sommige sectoren krimpen, terwijl andere sectoren hun vacatures niet ingevuld krijgen. UWV wil daarom het denken in skills (vaardigheden) meer inzetten in de dienstverlening.
Het project Skills ontologie/CompetentNL werkt ook aan het verbeteren van de transparantie op de arbeidsmarkt en richt zich op het verfijnen van beroepen met vaardigheden (skills). Dit doet UWV in samenwerking met CBS, CPB, TNO en VDAB. VDAB is het 'UWV WERKbedrijf' van Vlaanderen. VUM maakt in de gegevensstandaard van werkzoekendenprofielen en vacatures gebruik van de skills die in het project Skills ontologie worden vastgelegd. Deze worden toekomstig standaard digitaal ontsloten met services zodat iedereen er makkelijk actueel mee kan werken. UWV doet dit samen met SBB (Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), VNG en aantal pilotgemeenten.

Voorbeeld: Werkzoekenden worden door UWV geselecteerd op beroepsniveau (CV) en niet op vaardigheid (skill). Zo kan het gebeuren dat een werkzoekende met specifieke vaardigheden die ook bruikbaar blijken binnen een ander beroep, niet gematched wordt. Een voorbeeld een uit de praktijk: De evenementenbranche, kunst- en cultuursector en horeca zijn door de Corona-crisis hard geraakt. Deze werkzoekenden hebben skills die wellicht goed in andere branches en bij andere beroepsgroepen van pas komen. Beroepen, opleidingen en skills worden in deze ontologie standaard digitaal ontsloten met services zodat iedereen er makkelijk actueel mee kan werken. Inzetten op preventie van werkloosheid door het combineren van de juiste (digitale)gegevens en een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt is de inzet voor de toekomst.

Onderwijs
In de toekomst zetten we steeds meer in op preventie van werkloosheid. Onderwijs zorgt voor actuele aansluiting op de veranderingen om ons heen, zoals verdergaande digitalisering, automatisering of een crisis. Is er een match op skills gevonden, maar mist de werkzoekende nog een aantal vaardigheden? Her- en omscholing kan de oplossing bieden. UWV en CompetentNL zoeken hierin de samenwerking met SBB (Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De match naar de arbeidsmarkt wordt gemaakt door de inzet van scholing. De werkzaamheden binnen VUM, Skills Ontologie en SBB vormen zo samen de basis voor de dienstverlening van de toekomst.