kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 11:00 - 11:45
  • Studio 6
  • Boudewijn van Dongen
  • Thomas Littooij

Hoe realiseer je met vertrouwen de digitale veranderingen in jouw organisatie?

Met het vastleggen van processen zet jouw organisatie de eerste stap naar digitale volwassenheid. Om de uitvoering te verbeteren, moet echter eerst inzicht komen in hoe de processen daadwerkelijk verlopen, want de praktijk blijkt vaak een stuk weerbarstiger. Dit kan met process mining.

Process mining geeft inzicht in de werkelijke uitvoering van bedrijfsprocessen en brengt alle stappen en varianten van elk relevant proces eenvoudig in kaart. Het enige dat je nodig hebt zijn data!

Maak in dit college kennis met process mining
In dit college laat Mavim aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden, binnen de overheid, zien welke kansen voor verbetering process mining biedt op het gebied van maatschappelijke vraagstukken zoals de omgevingswet, het sociaal domein, het centraal stellen van de burger en werken aan uitvoering. Centraal daarbij staat hoe inzichten vanuit process mining als concreet stuurmiddel kunnen dienen voor het bestuur om strategische en operationele doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier te realiseren.

Een operationeel model van jouw organisatie op basis van data
Het operationele model dat jij genereert met process mining, is een weergave van de werkelijkheid. Met process mining kun je onder andere zien hoe lang elk proces en elke processtap duurt, hoeveel en welke varianten vertragingen veroorzaken, waar de knelpunten zitten en waar in het proces potentie zit voor bijvoorbeeld RPA. En dat is alvast een startpunt. 
De volgende stap is het creëren van de gewenste situatie en inzichtelijk maken wat er nodig is om deze gewenste situatie te realiseren: om effectiever of efficiënter te worden, te bezuinigen, de burger écht centraal te stellen, de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren of te voldoen aan regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van privacy.