kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 11:00 - 11:45
  • Studio 5
  • Claudia de Andrade de Wit
  • Tineke Netelenbos

CSR: de cyberweerbaarheid van ons land moet chefsache zijn

Nederland moet de krachten bundelen en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken, ons kunnen wapenen tegen cyberaanvallen en onze digitale autonomie kunnen verstevigen.

Begin april publiceerde de Cyber Security Raad (hierna de raad) het adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’. Daarin roept de raad het nieuwe kabinet op om advies integraal over te nemen, de regie voor cyberweerbaarheid strak in handen te nemen en 833 miljoen te investeren in een cyberweerbare samenleving.

Nederland moet de krachten bundelen en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken, ons kunnen wapenen tegen cyberaanvallen en onze digitale autonomie kunnen verstevigen. Dit is noodzakelijk omdat onze digitale veiligheid en digitale autonomie onder druk staan en daarmee ons maatschappelijk en economisch welzijn. De cyberweerbaarheid van ons land moet chefsache zijn.

Tijdens deze sessie geven raadsleden Tineke Netelenbos en Claudia de Andrade-de Wit een toelichting op het adviesrapport en de belangrijkste speerpunten hieruit.