kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 11:00 - 11:45
  • Studio 9
  • Marens Engelhard
  • Charles Jeurgens

College Open op Orde: een nieuwe kijk op informatie

De volledigheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie dient de democratische verantwoording, maar ook de individuele belangen van rechthebbende en rechtzoekende burgers. Hoe zorg je dat informatie kwalitatief voldoet om daadwerkelijk verantwoording te kunnen afleggen?

Marens Engelhard, directeur Nationaal Archief, en prof. dr. Charles Jeurgens, hoogleraar Archiefwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) pleiten voor een andere kijk op hoe rijksorganisaties informatie bewaren.
Dit op basis van het actieplan Open op Orde waarin verantwoording een prominente rol speelt. Daarbij tonen het Nationaal Archief en de Universiteit van Amsterdam de meerwaarde van samenwerking tussen het Rijk en de wetenschap.