kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 12:00 - 12:45
  • Studio 7
  • Jan Bruijn
  • Saskia Bruines
  • Jonas Onland

Gebruik digital twins voor klimaatneutrale steden

Hoe maken we onze gemeenten klimaatneutraal? De Europese Commissie heeft in de Green Deal een stevige ambitie neergezet om 100 steden klimaatneutraal te maken. De inzet van digitale innovaties, zoals digital twins, kan daarbij helpen. Tijdens de introductie wordt u door Jonas Onland bijgepraat over de strategie van Europa: wat komt er op ons af? En hoe zetten we hiervoor digitale innovatie in?

In het tweede deel van deze sessie is er een vraaggesprek met Saskia Bruines (lid VNG commissie iSamenleving) en Jan Bruijn (Geonovum), over verschillende verduurzamingsinitiatieven die in Nederland lopen en die ingrijpende gevolgen hebben op de inrichting van onze leefomgeving. Denk hierbij aan de verduurzaming van het energiesysteem, capaciteitsgrenzen van ons mobiliteitssysteem, locatiebepaling voor de bouw van een miljoen woningen, stikstofuitstoot en het veranderende klimaat.
We sluiten af met een reactie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken op deze plannen en een doorkijk naar handvatten die vanaf 2022 geboden worden.

Wilt u nu al meer lezen over deze onderwerpen? Kijk dan eens op deze links:
Investeringsvoorstel Nationale Digitale Tweeling Infrastructuur voor de Fysieke Leefomgeving
Whitepaper: Van klimaatakkoord naar keukentafel