kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 12:00 - 12:45
  • Studio 2
  • Remco Boersma
  • Janina Prins

Datagedreven werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Onderbuikgevoelens, signalen en cijfers: alles wijst erop dat iets niet klopt. Het combineren van beschikbare data en het intensiveren van de analyse van deze data helpt bij het detecteren van afwijkend gedrag van individuen in een beroepsgroep.

Het afwijkend gedrag kan duiden op specifieke problemen waar Bureau Financieel Toezicht alert op is.
In samenwerking met Datalab JenV heeft Bureau FT beter inzicht gekregen in de data die het ontvangt van notarissen en deurwaarders. Dat inzicht helpt Bureau FT bij het identificeren van risico’s en probleemgevallen en daarop te focussen. Die focus op reële risico’s en problemen helpt om de sector gezond te houden en draagt daarmee bij aan de rechtszekerheid, het beschermen van de collectieve financiële belangen van de gebruikers van diensten van die beroepsbeoefenaren en de integriteit van het financiële stelsel in Nederland. Samen met een financieel toezichthouder, analist, jurist en informatiemanager namens het BFT heeft Janina Prins in 2020 een project met het JenV Datalab uitgevoerd om ten aanzien van het notariaat met een nieuwe aanpak het datagedreven toezicht te versterken.
Het BFT houdt daarnaast (o.a.) ook toezicht op de gerechtsdeurwaarders, ten aanzien van deze beroepsgroep en de daarvan beschikbare data heeft het BFT in 2019 deelgenomen aan een living lab project met het NFI.