kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 12:00 - 12:45
  • Studio 5
  • Tom Moesker
  • Hans Verweij

Sturen op kwaliteit in complexe IT-projecten

Overheidsprojecten met maatwerk-software kampen nog vaak met vertraging, budgetoverschrijding of een eindresultaat met te lage kwaliteit. Dat kan anders. Bijvoorbeeld met de Kwaliteitsaanpak Softwareontwikkeling van ICTU en de procesmatige integratie van ontwikkeling en beheer (DevOps).

Met verregaande digitalisering wordt goede, veilige en betrouwbare software steeds belangrijker. Projecten waarin (maatwerk) software wordt ontwikkeld of onderhouden kampen echter nog vaak met vertraging, budgetoverschrijding of een eindresultaat met te lage kwaliteit. Met als gevolg negatieve berichtgeving in de media over mislukte ICT projecten bij de overheid.

Kan dat ook anders? In deze sessie delen we ervaringen met het werken volgens de ICTU Kwaliteitsaanpak Softwareontwikkeling, en de procesmatige integratie van ontwikkeling en beheer (DevOps). Een aanpak die in combinatie met een goede voorbereiding, een duidelijke rolverdeling en investeren in samenwerking, tot bewezen robuuste resultaten kan leiden.