kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 14:00 - 14:45
  • Studio 2
  • Lars Cante
  • Nathan Ducastel
  • Hans Christian Jelstrup
  • Jeanette Krol
  • Henk Den Uijl
  • Marieke van Wallenburg

Een digitale overheid: doen de Denen het beter?

Hoe verhoudt het Deense digitaliseringsbeleid zich tot het Nederlandse? Marieke van Wallenburg (BZK) en Nathan Ducastel (VNG Realisatie) gaan in gesprek over recente bevindingen door PwC en NSOB en het vormgeven van de digitale overheid.

De digitale samenleving en de digitale overheid staan volop in de belangstelling, mede door de vele pleidooien voor meer regie op dit thema bij de overheid. De vraag ligt dus open hoe het digitaliseringsbeleid en de digitale overheid moeten worden vormgegeven. Hoe nu verder? Hoe werken we toe naar een digitale overheid? Hoe werken we samen aan domeinoverstijgende maatschappelijke opgaven en wat vraagt dit van de politiek en bestuurders?

Publicaties
Recent verscheen een rapport waarin PwC het Deense governance model van digitalisering vergeleek met het Nederlandse. Ook publiceerde de NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) een rapport over Governance van digitalisering. (Voor links naar beide rapporten, zie Achtergrondinformatie).

Allereerst presenteren PwC en NSOB de conclusies van deze rapporten. Daarna gaan Marieke van Wallenburg (BZK) en Nathan Ducastel (VNG Realisatie) met elkaar een gesprek aan. Wat maakt het Deense model zo succesvol? Welke besturingsmodellen komen als potentieel effectief naar voren in het NSOB-rapport? En wat betekent dat voor de besturing van het Nederlandse digitaliseringsbeleid? Wat doen we goed, wat moeten we anders doen?

Achtergrondinformatie
NSOB: Actuele kwestie, klassieke afweging: een verkenning naar de governance van het Nederlandse digitaliseringsbeleid
Essay van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) waarin wordt onderzocht of veranderingen nodig zijn in de manier van bestuur als het gaat om digitale zaken.

PwC: Quick scan vergelijking governance digitale overheid
Een verkenning naar de sturing op de digitale overheid. Het PwC-rapport geeft een vergelijking van de situatie in Nederland en Denemarken, een land in voorhoede op gebied van digitalisering. Inzichten uit het rapport worden gebruikt voor nieuw beleid.

En kijk hier het webinar van 31 mei over richting geven aan digitale transitie.