kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 14:00 - 14:45
  • Studio 6
  • Johan Arts
  • Diederik van Leeuwen
  • Paul Tang
  • Jacco Vonk

Is jouw organisatie klaar voor Europe’s Digital Decade?

Het digitale decennium van de EU ontwikkelt zich langs vier hoofdlijnen: digitale vaardigheden, een veilige en duurzame digitale infrastructuur, digitale transformatie van bedrijven en digitalisering van overheidsdiensten. Waarom speelt een veilig connectiviteitsplatform een cruciale rol voor de BV Nederland in de Europe’s Digital Decade?

Ook Nederlandse overheidsdiensten moeten hun diensten verder digitaliseren en integreren. Europa heeft hiervoor steeds meer stokken achter de deur. Vanaf december 2023 is het eenmaligheidsprincipe een vereiste vanuit Europese regelgeving: organisaties in het publieke domein moeten dan het Once-Only Principle (OOP) te hanteren.

Het OOP houdt in dat een persoon die in Nederland al gegevens heeft gedeeld met een overheid, dat in een andere EU-lidstaat niet nog eens hoeft te doen. Volgens het OOP is het de verantwoordelijkheid van de overheden om deze gegevens onderling te delen. Inwoners hoeven hier niets voor te doen.

Europe’s Digital Decade brengt de vraag met zich mee hoe gegevensuitwisseling gefaciliteerd kan worden tussen Europese, maar ook tussen lokale, regionale en nationale organisaties binnen de publieke sector. Bij het Europabreed toepassen van bijvoorbeeld het OOP moet ook Nederland dit principe gaan hanteren.

Nederland is trots op zijn digitale infrastructuur. We zijn de digitale toegangspoort tot Europa en behoren tot haar meest concurrerende economieën. Maar is de digitale infrastructuur voor overheidsorganisaties op orde om te kunnen spreken van een digitale samenleving waarin we betrouwbaar, veilig en transparant data kunnen uitwisselen en waarbij de overheid onderdeel is van hubs, het netwerk en ecosystemen?

Onder leiding van Diederik van Leeuwen (Program Director Innovation Management I-Interim Rijk) gaan o.a. Paul Tang (lid Europees Parlement), Jacco Vonk (Concernmanager Provincie Gelderland) en Johan Arts ( Vice President EMEA Equinix) in gesprek waarom een veilig connectiviteitsplatform een cruciale rol speelt voor de BV Nederland in de Europe’s Digital Decade.