kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 14:00 - 14:45
  • Studio 7
  • Jaap Haenen
  • Lucas Lombaers
  • Lourens Visser

Informatie houdt open huis

Informatie is een wezenlijke grondstof voor de werking van ons overheidsapparaat en vitaal voor verantwoording in onze democratie. Informatie mag niet kwijt zijn, laat staan dat er twijfel is over de juistheid en echtheid ervan. Met Open op Orde heeft het kabinet Rutte III een grootscheepse verandering van de informatiehuishouding van het rijk in gang gezet.

Informatiehuishouding staat overigens niet op zichzelf. Het is de basis voor een goede informatievoorziening. En in die informatievoorziening gaat ook het nodige veranderen.
Aan het roer van die veranderingen staat Lucas Lombaers, programmadirecteur POK bij het ministerie van BZK. Daarin wordt hij bijgestaan door onder andere Jaap Haenen - voormalig CIO van Eindhoven - die de komst van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding voorbereidt. Het driemanschap wordt gecompleteerd door de CIO Rijk, die er niet voor niets voor koos om Informatiehuishouding als apart, eigen thema vorm te geven in de nieuwe I-strategie Rijk. In deze sessie praten ze je bij over de actuele stand van zaken, met misschien wel een tipje van de regeringscommissaris-sluier …