kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 14:00 - 14:45
  • Studio 8
  • Friso Douwstra
  • Ton Heerts
  • Jomark Kool
  • Anno Maring
  • Peter Smit
  • Tof Thissen

Van droom naar realisatie, de verbrede arbeidsmarkt dienstverlening van de toekomst

Algemeen directeur Tof Thissen en programmadirecteur WORKit Anno Maring van UWV WERKbedrijf gaan in gesprek over de hervorming van de arbeidsmarkt en werken aan één verbrede arbeidsmarkt dienstverlening, fysiek en digitaal.

Deze verbrede arbeidsmarkt dienstverlening is een plek waar publieke en private partijen en sociale partners gemeenschappelijk samenwerken aan ontschotte dienstverlening aan alle burgers van Nederland. Waar we onder de motorkap gegevens uitwisselen en gebruik maken van elkaars systemen (de basis op orde) en boven de motorkap wendbaar zijn en zichtbaar kunnen inspelen op externe factoren zoals een coronacrisis of automatisering en digitalisering, nu en in de toekomst.

Hoe komen we van ambitie naar realisatie en stellen we de burger echt centraal? Een open gesprek over maatschappelijke thema’s, met bijdragen van Ton Heerts, Burgemeester van Apeldoorn en bestuurlijke verbinder van de crisisdienstverlening in de Regionale Mobiliteitsteams, Friso Douwstra, Wethouder van centrumgemeente Leeuwarden en Peter Smit, kwartiermaker STAP-budget bij UWV.