kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 14:00 - 14:45
  • Studio 5
  • Maarten Jonker

Betrouwbaar, wendbaar en voorspelbaar: Informatieplan Belastingdienst 2021-2025

Zonder ICT geen belastingheffing, toeslagen en grensbescherming. De wet- en regelgeving die de Belastingdienst uitvoert, is omvangrijk en complex. Ons ICT-landschap weerspiegelt die complexiteit. Wanneer de complexiteit van wetgeving toeneemt, groeien ook kosten en complexiteit van de ICT. Hoogste tijd voor een Informatieplan!

Het informatieplan geeft richting en inzicht in de keuzes die de Belastingdienst maakt om te borgen dat zijn ICT nu en in de toekomst kan voldoen aan de verwachtingen van politiek en maatschappij. Het plan is bedoeld voor belanghebbenden binnen en buiten de Belastingdienst.

De strategische prioriteiten zijn 'Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling', 'Deskundige en persoonlijke ondersteuning', 'Effectief toezicht en fraudebestrijding' en 'Wendbare en toekomstbestendige organisatie'. De visie op ICT wordt gerealiseerd langs vijf verandergebieden: implementatie van wetgeving, digitalisering en optimalisering van contact met de burger, informatie-gestuurd toezicht en handhaving, gegevenshuishouding op orde en modernisering van ICT.