kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 15:00 - 15:45
  • Kantine
  • Alexander Hielkema
  • Aart Jochem
  • Inald Lagendijk
  • Anka Mulder
  • Laurens van Nes
  • Hans de Vries

De overheid als promotieplek voor hbo'ers en wo'ers

Hoe bescherm je rijksorganisaties tegen virusaanvallen, datalekken en steeds geavanceerdere ransomware? Met hooggeschoold cybersecuritytalent. Hoe vind en bind je die? Daar heeft I-Partnerschap een antwoord op.

De roep om professionals met kennis van digitale veiligheid is luid en wordt alleen maar luider. Het rijksbrede kennisontwikkelprogramma cybersecurity van het I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs helpt bij het opleiden en werven van hooggeschoold cybersecuritytalent, zodat zij jouw organisatie beter kunnen beschermen. En omdat jij hen een doctoraatstraject op cybersecurity kunt bieden (hbo en universiteit), houd je blijvend de juiste kennis en kunde aan boord.

De aantrekkingskracht van het Rijk
Het doel van het programma is om via onderzoek, innovatie en kennisdeling cybersecuritytalent te behouden en te enthousiasmeren voor de Rijksoverheid. Als rijksorganisatie kun je eigen onderzoeksvragen inbrengen in het kennisprogramma en zo gericht de digitale weerbaarheid duurzaam verbeteren, de nieuwste kennis uitwisselen met rijkscollega’s én ambitieuze jonge mensen aan je binden.

Een extra bonus is de rijksbrede community van cybertalenten die over de grenzen van de eigen organisatie heen kennis en ervaringen deelt. Zo slaan we een stevige brug tussen kennis en talent uit het hoger onderwijs, de eigen rijksprofessionals en de opgaven van rijksorganisaties.

Samen met NCSC
Het kennisprogramma wordt uitgevoerd door het I-Partnerschap, dat onder andere samenwerkt met de researchafdeling van het nationale centrum voor digitale veiligheid NCSC en het rijksbrede CISO-netwerk. Het kennisprogramma bevat zowel praktijk als theorie: een aantrekkelijke combinatie voor hbo- en universiteitsstudenten die willen promoveren op het gebied van cybersecurity.

In deze sessie vertellen we samen met het NCSC hoe het kennisprogramma werkt en hoe jouw organisatie ervan kan profiteren. Sluit aan, ontdek de mogelijkheden en breng ook jouw kennisbehoefte in!