kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 15:00 - 15:45
  • Studio 6
  • Symone de Bruin
  • Joyce de Jong

Omgevingswet: klaar voor de start…?

Bestuurders van Nederland, het is zover! De volgende decentralisatie staat voor de deur. De Omgevingswet, de grootste wetswijziging sinds 1948, gaat op 1 juli 2022 in werking. Zijn jullie er klaar voor?

De start is weliswaar een half jaar later dan gepland, maar gezien de impact voor jouw organisatie is het zaak deze tijd goed te gebruiken. Wat behelst het implementeren van de Omgevingswet? Hoe pak je dat aan? Werkt het Digitaal Stelsel Omgevingswet naar behoren en welke ondersteuning wordt er geboden? Zie de nieuwe wet als meer dan een ‘moetje’! Welke kansen biedt de Omgevingswet? Hoe helpt het jou als bestuurder bij het halen van ruimtelijke en maatschappelijke beleidsdoelen?

Regie op het proces
De Omgevingswet zet de leefomgeving centraal en stimuleert dat afwegingen zoveel mogelijk decentraal worden gemaakt. Dit betekent een andere werkwijze, waarbij het straks niet louter draait om het toepassen van de juiste regels en procedures. Regie op het proces is nodig om een adequate en wijze afweging tussen initiatieven, belangen en schaarste te maken. De spelers zitten niet meer in eigen (gemeente)huis, maar juist erbuiten.

Apeldoorn doet het
Joyce de Jong is manager Implementatie bij het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en zij licht de landelijke stand van zaken toe. Daarna laat concerndirecteur Symone de Bruin zien hoe de gemeente Apeldoorn zich voorbereid op de omslag. Slechts 20 procent van de inspanning bestaat uit daadwerkelijke implementatie van systemen, wet- en regelgeving. Tachtig procent van de investering zit in verandering van houding en gedrag. Hoe zorgt de gemeente Apeldoorn dat de nieuwe manier van werken daadwerkelijk aanslaat en gemeengoed wordt?