kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 15:00 - 15:45
  • Studio 5
  • Mark Bressers
  • Irene van Hooff
  • Frank van der Wolf

Verduurzamen met digitalisering: je kunt meer dan je denkt!

Het tegengaan van klimaatverandering is een van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment. Vlak voor de zomer heeft de Europese Commissie met het Fit55 pakket een buitengewoon ambitieus en omvangrijk pakket maatregelen gepresenteerd om Europa aan de klimaatdoelen te laten voldoen.

Digitalisering is cruciaal in het behalen van de klimaatdoelen en gemeenten kunnen hierbij een hele belangrijke rol spelen. Niet alleen omdat gemeenten een speler zijn op de domeinen waar de duurzaamheidsopgaven liggen (denk aan mobiliteit, huisvesting). Maar ook omdat het op de juiste wijze betrekken van burgers het uiteindelijke succes zal bepalen. Hoe zorgen we ervoor dat de klimaatopgave en alle daarvoor noodzakelijke maatregelen niet ‘’over’’ burgers gaan, maar ‘’met’’ burgers. Gemeenten kunnen hier echt een belangrijke rol spelen. Irene van Hooff van de VNG legt uit hoe gemeenten dit kunnen aanpakken, onder andere door aan te sluiten op de Dutch Societal Innovation Hub (DSIH).

Vergeet de eigen opgave niet
Gemeenten en andere overheden hebben echter ook zelf een duurzaamheidsopgave als het gaat om hun eigen ICT-voorzieningen. Wat dat betreft moeten we ook ons ‘’eigen huis op orde’’ hebben. Hoe voorkomen we dat de inzet van IT en data alleen maar leidt tot meer stroomgebruik, meer CO2-uitstoot en een verdere uitputting van schaarse grondstoffen?

Daag de IT-leverancier uit!
In deze sessie gaan we daarom mee aan de hand van Frank van der Wolf van Google, in antwoord op de vraag wat jij als opdrachtgever kunt doen om jouw IT-leverancier maximaal uit te dagen tot duurzaam gedrag. Hoe zorg jij ervoor dat de uitvoering van jouw cloudstrategie de duurzaamheidskansen pakt die er liggen?

Deze sessie wordt gemodereerd door Mark Bressers, directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit en voormalig directeur Digitale Economie bij het ministerie van Economische Zaken.