kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 15:00 - 15:45
  • Studio 2
  • Lorena Boix Alonso
  • Jaap-Henk Hoepman
  • Maarten Schurink
  • Paul Tang
  • Wouter Welling

Een Europese digitale identiteit voor iedereen? (Engels)

In deze Engelstalige sessie willen we met diverse maatschappelijke partijen een open gesprek voeren over de toekomst van onze digitale identiteit, de daarvoor benodigde Europese infrastructuur, afspraken en wat partijen zien als de rol van de Europese en Nederlandse overheid hierin.

In vele sectoren en bij vele organisaties is het onderwerp digitale identiteit een hot topic. Zeker gezien het feit dat de Europese Commissie op 3 juni gekomen is met een voorstel voor een European Digital Identity Framework. Hiermee neemt de EU duidelijk een waarden gedreven standpunt in op het domein van alle burgers en hun rechten op het internet. De digitale identiteit van Europese burgers en de rol die de overheid daarin speelt is in bijna alle maatschappelijke sectoren relevant. Van de zorg tot het onderwijs. Van onze digitale economie tot onze online veiligheid. In deze sessie willen we met diverse maatschappelijke partijen een open gesprek voeren over de toekomst van onze digitale identiteit, de daarvoor benodigde Europese infrastructuur, afspraken en wat partijen zien als de rol van de Europese en Nederlandse overheid hierin.

Vraagstukken die aan bod komen zijn:
- Welke bedreigingen voor de privacy, informatiebeveiliging, autonomie en misschien wel onze cruciale maatschappelijke infrastructuren raken aan onze digitale identiteit infrastructuur?
- Wat zal de rol van de overheid zijn rond de digitale identiteit van Europese burgers?
- Welke mate van bescherming hebben Europese burgers nodig waar het gaat om de gegevens die hun identiteit vormen?
- Heeft Europa het vermogen en de wil om samen te werken op het niveau van een Europees digitale identiteit framework?