kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 15:00 - 15:45
  • Studio 3
  • Erna Ruijer
  • Fleur Stalenhoef

Wat maakt een goed digitaal bestuurder?

De technologische veranderingen roepen nieuwe vraagstukken op en zorgen voor nieuwe uitdagingen om goed openbaar bestuur te kunnen realiseren. Wij vragen: wat maakt een goed digitaal bestuurder?

In het verlengde van de technologische ontwikkelingen zijn er diverse (internationale) codes en gedragsregels opgesteld voor goed openbaar bestuur in het tijdperk van digitale transformatie. Zo zijn er de Gids Ethiek en Digitale Transformatie van het IPO, VNG-principes Digitale Samenleving en Code voor Goed Digitaal Bestuur (CODIO) van het ministerie van BZK. In mei ging over CODIO een brief naar de Kamer. Deze codes en richtlijnen bieden overheden een kader om op een ethische en verantwoorde wijze om te gaan met de uitdagingen van de digitale transformatie.
 
CODIO
In het kader van de samenwerking met Datawerkplaats is bij de provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht een onderzoek gestart naar Goed Digitaal Bestuur. Het doel van dit onderzoek is om goed digitaal bestuur te borgen binnen de digitale transformatie: onderzoek naar de manier waarop organisaties om (kunnen) gaan met de nieuwe Code Goed Digitaal Bestuur. Naast een introductie/toelichting op CODIO wordt in deze sessie vooral ingegaan op de toepassing van dit frame/afwegingsmodel.