kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 16:00 - 16:45
  • Studio 6
  • Edwin Fennema
  • Jelle van de Hoef
  • Emma Mei Nian Selhorst

Real-time democratie, kan het al?

In deze sessie vragen we de bezoekers via stellingen naar hun ideeën en voorkeuren rondom een nieuwe generatie overheidssoftware voor een nieuwe generatie overheidsprofessionals - bedoeld en gebouwd om een bijdrage leveren aan gemeentelijke opgaven in de 21ste eeuw, klein en groot.

Als casus hanteren we in deze sessie de mogelijkheden van Partical: een digitaal platform voor kortcyclische democratie. Beleidsvorming in samenspraak met burgers vormt namelijk al enige tijd een puzzel voor de overheid. Intelligente(!), digitale technologie, zoals dit platform, kan helpen deze puzzel beter en completer te leggen en zorgt ervoor dat bestuurders doelmatig beleid kunnen blijven maken, maar dan op voorhand al met een zo maximaal mogelijk draagvlak bij inwoners. Grootschalig, relevant en altijd direct bruikbaar. 365 x 24.

Voor veel bestuurders misschien te mooi om waar te zijn (of niet?), maar het kan al. Vraag is alleen: wat betekent dit vanuit bestuurlijk perspectief? Hoe bereiken we langs deze weg ook het beste resultaat? 
Emma Mei Nian Selhorst en Jelle van de Hoef bevroegen burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden en burgers naar hun mening hierover en delen deze bevindingen in deze sessie, onder leiding van Edwin Fennema.

Lees meer over Partical in dit artikel op de website van het iBestuur Congres!