kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 16:00 - 16:45
  • Studio 4
  • Wouter Brokx
  • Wim van Stokkum

Next generation besluitvorming: van datagedreven naar beleidsbewust

Als bestuurders binnen de overheid krijgen we te maken met steeds complexere uitdagingen. In ons hoofd bedenken we een systeem, waarmee we besluiten kunnen nemen. Maar voordat het af is, is de wereld vaak al zo veranderd dat uitzonderingen niet door het systeem opgelost kunnen worden.

‘Next generation besluitvorming’ vraagt om een andere manier van denken en een andere aanpak. Het start met het besef dat de werkelijkheid zich niet laat modelleren. We kunnen niet alles van tevoren bedenken. Daarvoor hebben we adaptieve methoden en systemen nodig. Digitale systemen die luisteren in plaats van voorschrijven. Maar die digitale systemen kunnen alleen luisteren, wanneer ze context begrijpen. Net als wij mensen dat kunnen.

Luisteren naar gebeurtenissen
Eén van de belangrijkste contextelementen is locatie en dat is mooi, want bijna alle overheidsdata zijn voorzien van een locatie. IMAGEM heeft een methode en framework ontwikkeld om systemen bewust en adaptief te maken. Concreet betekent het dat locatiedata aangevuld worden met andere contextelementen, door te luisteren naar gebeurtenissen. Daardoor kunnen we als bestuurders tijdig betere besluiten te nemen, ook bij zeer complexe situaties. Het maakt daarnaast shared decision making mogelijk, zo betrekken we eenvoudig alle stakeholders bij het proces.

Contextgedreven
Graag delen we tijdens deze sessie onze visie en aanpak van deze nieuwe contextgedreven methode en laten we u enkele praktische toepassingen voor dienstverlening en besluitvorming zien.