kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 16:00 - 16:45
  • Kantine
  • Nathan Ducastel
  • Eva Heijblom
  • Rob Nijman
  • Piek Visser-Knijff
  • Marieke van Wallenburg

Naar data en algoritmen met waarde(n)

Nederland investeert fors in de digitale transitie, net als Europa. Vijf sprekers praten over de uitdagingen waar we voor staan, de mogelijkheden die zij zien en de acties die ze willen uitvoeren. Met hun brede ervaring en verschillende publiek-private achtergronden belooft dit een intrigerende discussie te worden.

Het gebruik van data, algoritmen en AI stond nog nooit zo in de belangstelling als op dit moment. De waarde van data en algoritmegebruik wordt meer en meer ontdekt. De Europese Commissie heeft 20% van haar herstelfonds - het Recovery en Resilience Facility (RRF) van € 672,5 miljard - gereserveerd voor de digitale transitie. Als Nederlandse overheid investeren we daarnaast zelf ook fors in de digitale transitie. Bovenop de inspanningen van de NL AI Coalitie en de Data Sharing Coalition heeft het kabinet vanuit het Nationaal Groeifonds € 276 miljoen gereserveerd voor AINed en nog eens € 615 miljoen voor de ontwikkeling van quantumtechnologie. Niet alleen voor de Nederlandse economie, maar ook voor zichzelf ziet de overheid kansen in het gebruik van data en algoritmen. Met de Interbestuurlijke Data Strategie wordt ingezet op een meer datagedreven overheid. Hierbij gaat het niet alleen om de economische waarde van data voor de overheid, maar vooral om de public value die ermee kan worden gegenereerd.

Directeur-generaal Overheidsorganisatie Marieke van Wallenburg gaat in deze sessie het goede gesprek aan over de uitdagingen en de acties die in het vooruitzicht staan te trappelen (#watgaanwedoen). Zij doet dat samen met Eva Heijblom die, naast pSG en CIO van het ministerie van LNV, ook portefeuillehouder is van het thema ‘data en algoritmen’ uit de nieuwe I-strategie. Vanuit het bestuurlijk gemeenteperspectief schuift Nathan Ducastel, directeur bij VNG en ambassadeur van de Interbestuurlijke Datastrategie, aan. Maarten Hillenaar, oud Rijks-CIO en tegenwoordig directeur bij Centric, belicht de kansen voor de dagelijkse overheidspraktijk. Rob Nijman maakt het kwintet compleet; als vice-voorzitter van de Commissie Digitale Overheid bij NLdigital en directeur Centrale Overheid bij IBM maakt hij als geen ander het beeld van de technologische mogelijkheden compleet.

Uitdagingen
Tussen de Amerikaanse en Chinese aanpakken in, heeft Europa heel bewust voor een human centric benadering gekozen. Ook in Nederland hebben wij de nodige ervaring dat in al dat tech-optimisme, er ook aandacht moet zijn voor de menselijke maat en de ethische vragen. Zelflerende algoritmen kennen hun beperkingen, ambtenaren en bestuurders die varen op ‘wat de computer zegt’ of burgers die vermalen worden tussen de tandraderen van de digitale overheid. De problemen die de WRR in 2011 in haar rapport iOverheid schetste, zijn helaas niet minder geworden. De Nederlandse overheid begint dus met een flinke achterstand aan de race naar economisch herstel en groei.

Wat gaan we doen
Om die achterstand in te halen, heeft het kabinet € 787 miljoen structureel vrijgemaakt om haar informatiehuishouding op orde te brengen. Daarbij wordt ingezet op het toegankelijk maken en delen van documenten, datasets en realtime data - en het organiseren van regie op gegevens daarbij. Voor wat betreft het toezicht op het gebruik van data en algoritmen heeft het kabinet afgelopen voorjaar nog een stand van zaken en haar beleidsagenda gepresenteerd. Om dit alles mogelijk te maken zijn flinke hervormingen nodig in wet- en regelgeving. De lat kan en moet echt een stuk omhoog. De Europese Commissie is bezig haar tweede datapackage uit te rollen en ook in Nederland zien we dat alle relevante datawetgeving afgelopen jaren is herzien of op dit moment onderhanden werk is.