kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 16:00 - 16:45
  • Studio 3
  • Nitesh Bharosa
  • Dirk Huibers
  • Cor-Jan Jager
  • Ras Lalmy
  • Branko van Loon
  • Marieke van Putten

Rondetafelsessie over GovTech

Het ministerie van BZK, de Gemeente Den Haag, VNG en Digicampus lanceren tijdens op het iBestuur Congres de leerstoel GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems aan de TU Delft. Hoogleraar Nitesh Bharosa introduceert zijn spliksplinternieuwe leerstoel met de vraag: hoe gaat Nederland internationaal leiding nemen in het vormgeven van GovTech als onderzoeksgebied?

GovTech is technologiestroming die inspeelt op de digitale transformatie van de overheid. GovTech gaat om het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van publieke dienstverlening. GovTech is ook samenwerken met marktpartijen (innovatiegericht inkopen, publiek private samenwerking), het goed benutten van netwerken van kennisinstellingen, bedrijven en burgers en het ondernemerschap van ambtenaren zelf. De marktpotentie van GovTech wordt in Nederland geschat op 4,3 miljard euro.

Speerpunt
In dit rondetafelgesprek komen verschillende aspecten van GovTech ter sprake. Zo heeft de Europese Commissie het onderwerp als speerpunt benoemd in haar Digital Kompas, het beleid voor de komende 10 jaar. Ook in Nederland komt steeds meer aandacht voor GovTech. De gemeente Den Haag en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben PUBLIC onderzoek laten doen en daaruit bleek dat Nederland een goede voedingsbodem heeft maar dat die rijker kan. De potentie van de Nederlandse markt voor GovTech wordt geschat op 4,3 miljard euro.

Andere intitiatieven
Nederland kent naast de nieuwe leerstoel meerdere goede initiatieven. YES!Delft ontwikkelde een GovTech-broedplek voor innovatieve MKB-bedrijven. Publiek-private samenwerkingen zoals de Nederlandse AI Coalitie besteden aandacht aan startups en scale-ups in GovTech. BZK ontwikkelde i-Partnerschap en binnen de rijksoverheid krijgt het MKB meer kansen door Small Business Innovation Research (SBIR) en het Start up in Residence Programma.