kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • 16:00 - 16:45
  • Studio 5
  • Frits Bussemaker
  • Teade Punter
  • Jean-Pierre Schouwenaars

Hoe werken robots, overheid en onderwijs samen?

Hoe kunnen drones en robots nuttig ingezet worden bij de overheid? Dat is de centrale vraag van de Safety & Security Campus, een innovatielab opgezet door defensie, politie, douane en Brainport Eindhoven.

Denk hierbij aan hoe deze technologieën het werk veiliger kunnen maken voor de medewerker en hoe de output van de organisatie vergroot kan worden.

Om deze nieuwe technologieën toepasbaar te maken en verder te ontwikkelen wordt samengewerkt met studenten en onderzoekers. Door de inzet van I-Partnerschap als linking pin krijgt de samenwerking een structureel karakter. De overheid krijgt zo druk van buiten om het denken in een andere richting te krijgen. Voor het onderwijs betekent dit meer voorspelbaarheid van onderwijs en onderzoek.

In deze sessie delen Defensie en Fontys Hogeschool ICT hun ervaringen over het onderzoek zelf en wat de samenwerking heeft opgeleverd.