kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • Saskia Bruines
  • Marijn Fraanje
  • Jan van Ginkel

Bestuurlijke dilemma's in de smart city

Is een smart city een techneutenfeestje? Zeker niet, zo laten de ervaringen in Living Lab Scheveningen zien. In een smart city is iedereen uitgenodigd en dat vraagt een andere houding en blik van bestuurders. In deze dubbele sessie laten de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland zien welke bestuurlijke dilemma's spelen in de smart city. Onderwerpen als een datastrategie en publieke waarden staan centraal.

Sinds september 2020 werkt de gemeente Den Haag in het Living Lab Scheveningen samen met bewoners, overheden en het bedrijfsleven aan innovatieve oplossingen op uiteenlopende vraagstukken. Een deel van de boulevard is getransformeerd tot datalab, waarvan de bevindingen moeten bijdragen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van en in de stad.

Tijdens deze dubbele sessie wordt een aantal concrete use cases gepresenteerd. Achter ieder praktijkvoorbeeld schuilen één of meerdere bestuurlijke vraagstukken. Gevelsensoren verzamelen onder andere data over het aantal personen dat op de boulevard aanwezig is, maar hoe gaat de gemeente om met deze verzamelde data en welke datastrategie past zij toe? Hoe zit het met de privacy? En hoe werken mensen organisatie-overstijgend in een ecosysteem samen op dit soort vraagstukken? Tafelgasten gaan live in gesprek over een aantal use cases en de bestuurlijke aspecten daarvan en dagen het publiek uit hierop te reflecteren vanuit hun bestuurlijke rol.