kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • Chris Sijbranda

Transparant en veilig gegevens uitwisselen

Overheid en samenleving zijn in een digitale stroomversnelling geraakt. Dat vraagt om transparante en veilige gegevensuitwisseling en een betrouwbare informatievoorziening aan burgers en ondernemers. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je snel kunt inspelen op de continue veranderende vraag en behoeften? Zonder dat de kosten de pan uitrijzen?

Fundamentele veranderingen in de informatievoorziening zijn nodig om aan de kaders en richtlijnen van veilige gegevensuitwisseling te voldoen. In deze sessie gaat Chris Sijbranda hierover in gesprek met onder andere Magchiel van Meeteren, CIO bij het ministerie van BZK, en Nico Romijn, Teammanager CIO-functie bij VNG.
 Chris Sijbranda heeft succesvol meerdere grote ICT-programma’s gemanaged en aan de basis gestaan van het invoeren van een overheidsbreed stelsel van berichtenverkeer. Hiertoe heeft hij met een team van experts een visie en strategie geformuleerd en omgezet in een concreet plan van aanpak voor het invoeren van een landelijk berichtenstelsel.