kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • Sjoerd Bakker

Onze digitale toekomst: welkom in 2030

Hoe ziet onze digitale toekomst eruit? Wie heeft in 2030 de touwtjes in handen en wat doen we met alle mogelijkheden die op ons afkomen? Aan de hand van vier scenario’s verkent FreedomLab onze digitale toekomst en delen zij de belangrijkste inzichten uit de toekomstverkenning.

De toekomstverkenning is gebaseerd op gesprekken met experts binnen en buiten de rijksoverheid. De inzichten uit deze gesprekken zijn samengevat in elf trends, variërend van de opkomst van autonome systemen tot digitale valuta. Uit de beschreven trends, en de analyse van de mogelijke gevolgen van digitalisering, volgt echter geen eenduidig beeld van onze digitale toekomst. Desondanks maken de verschillende trends wel duidelijk welke kansen en bedreigingen zich kunnen voordoen ten aanzien van het Nederlandse verdienvermogen, het openbaar bestuur, onze brede welvaart, publieke waarden en onze veiligheid.

Elf trends
Om duidelijk te maken welke mogelijke toekomsten we tegemoet gaan en welk vragen op ons pad zullen komen, hebben we de elf trends vertaald in vier uiteenlopende toekomstbeelden. In deze toekomstbeelden staan telkens twee vragen centraal: welke actoren zijn leidend in de digitale transitie en welk doel dient het proces van digitalisering? Tijdens deze sessie lichten we deze beelden nader toe en nodigen we deelnemers uit om na te denken over de vraag hoe onze digitale toekomst er zou moeten zien en wat we kunnen doen om dit te bereiken.