kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • Focco Vijselaar

Digitale soevereniteit voor Europa en Nederland

Burgers en bedrijven zijn in toenemende mate afhankelijk van een handvol grote digitale platforms en digitale producten en diensten. Het is tijd dat Europese digitale autonomie hoger op de agenda komt, aldus Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van EZK.

De coronacrisis heeft laten zien hoe afhankelijk burgers en bedrijven zijn van grote digitale platforms en digitale producten en diensten, vaak geproduceerd buiten Europa. Digitale soevereiniteit (of digitale autonomie) draait er in de kern om dat Nederland en Europa onafhankelijk kunnen handelen om hun publieke belangen in het digitale domein te borgen. Dit roept de vraag op hoe Nederland zich tot deze ontwikkelingen moet verhouden.

Het onderwerp digitale soevereiniteit wordt de komende tijd belangrijker. Het wordt steeds duidelijker hoe aanhankelijkheid van een klein aantal technologieaanbieders een bedreiging kan vormen voor Nederlandse en Europese bedrijven. Daarom is het van belang dat binnen Europa wordt samengewerkt en geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie en quantum. En dat ook op het gebied van eigen competenties, zoals digitale weerbaarheid, wordt onderzocht hoe ongewenste afhankelijkheden van derde partijen te voorkomen zijn.