kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

  • Johan Arts
  • Paul Tang

Is jouw organisatie klaar voor de Europese OOP-regelgeving?

Het Once-Only Principle is vanaf december 2023 een eis voor publieke organisaties in de EU. Personen hoeven dan maar 1 keer hun gegevens te delen met een overheid. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de overheden om deze gegevens onderling te delen, zodat wij als burgers hier niets voor hoeven te doen. Wat betekent dat voor de gegevensuitwisseling tussen lidstaten?

Het digitale decennium van de EU ontwikkelt zich langs vier hoofdlijnen: digitale vaardigheden, een veilige en duurzame digitale infrastructuur, digitale transformatie van bedrijven en digitalisering van overheidsdiensten.

Ook Nederlandse overheidsdiensten moeten hun diensten verder digitaliseren en integreren. "Europa" heeft hiervoor steeds meer stokken achter de deur, zoals het Once-Only Principle (OOP). Vanaf december 2023 is dit een vereiste vanuit Europese regelgeving. Organisaties in het publieke domein moeten het eenmaligheidsprincipe dan ingevoerd te hebben: een persoon die in Nederland al gegevens heeft gedeeld met een overheid, hoeft dat in Italië niet nog eens te doen. Volgens het OOP is het de verantwoordelijkheid van de overheden om deze gegevens onderling te delen, zodat de persoon hier niets voor hoeft te doen.

Ook in Nederland

Europe’s Digital Decade brengt de vraag met zich mee hoe gegevensuitwisseling gefaciliteerd kan worden tussen Europese lidstaten, maar ook tussen lokale, regionale en nationale organisaties binnen de publieke sector. Het EU-breed toepassen van het OOP houdt in dat het principe binnen Nederland ook werkelijkheid moet worden.

Voldoende op orde?

Nederland is trots op zijn digitale infrastructuur. We zijn de digitale toegangspoort tot Europa. Maar is de digitale infrastructuur voor overheidsorganisaties voldoende op orde om te kunnen spreken van een digitale samenleving waarin we betrouwbaar, veilig en transparant data kunnen uitwisselen? En waarbij de overheid onderdeel is van hubs, het netwerk en ecosystemen?

Onder leiding van Diederik van Leeuwen (Program Director Innovation Management I-Interim Rijk) gaan Paul Tang (Lid Europees Parlement), Jacco Vonk (Concernmanager Provincie Gelderland) en Johan Arts ( Vice President EMEA Equinix) in gesprek waarom een veilig connectiviteitsplatform een cruciale rol speelt voor de BV Nederland in de Europe’s Digital Decade.